TEL NO :02166949386

MOBILE NO : 09128719837

ادتا 4

ادتا 4

 (ادتا) یا اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، یک عامل کیلیت ساز و کمپلکس دهنده است که با بسیاری از کاتیون های فلزی، پیوند برقرار کرده و آنها را به دام می اندازد. از این ترکیب در بسیاری از فرآیندهای تحقیقاتی برای جداسازی یا خالص سازی محلول ها استفاده می شود. ادتا به صورت ادتا دو سدیم  ( ادتا ۲ سدیم ) و ادتا چهار سدیم ( ادتا ۴ سدیم ) موجود است.
باز مزدوج EDTA، ترکیبی با نام اتیلن دی آمین تترا استات است. این ترکیب برای افزایش انحلال رسوبات آهکی در آب به کار می رود. EDTA یک لیگاند ۶ دندانه است به خوبی می تواند کاتیون هایی نظیر کلسیم و آهن  را به دام بیاندازد

برترین های مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

Lorem ipsum dolor sit amet

نرمکن های سیلیکونی میکرو و ماکرو
ضد کف های سیلیکونی و غیر سیلیکونی