پلی اکتیو

ضدکف غیر سیلیکونی


ضد کف غیر سیلیکونی چیست و روش کار آن چگونه است؟

ضدکف ماده ای شیمیایی است که برای از بین بردن کف و یا پیشگیری از ایجاد شدن کف ساخته می شوند.در بازار انواع ضدکف موجود است که کارایی آن به عوامل قدرت ضد کف و سازگاری ضد کف با محلول ها و خواص شیمیایی محلول ها و قابلیت انحلال ضد کف بستگی دارد.اگر ضد کف ناسازگاری داشته باشد باعث ایاد عیوبی در سطح می گردد و در صورتی که سازگار باشد شرایط سطحی را بهبود میبخشد.

ضد کف سیلیکونی آنتی فوم نیز نامیده می شود و این افزونه در ساختار مایعات کف ایجاد شده را کاهش می دهد و یا از ایجاد آن جلوگیری میکند.

تخریب کف توسط ضد کف غیر سیلیکونی

ماده شیمیایی محلول ضد کف در لایه سطحی قرار می گیرد و به صورت نیروی مقاوم به درون لایه غشاء ورود می کند این ذرات معلق باعث ضعیف شدن حباب های آب می شوند و کف شروع به تخلیه شدن می کند و با مماس شدن این ذرات معلق به یکدیگر باعث ترکیدن حباب های کف می شوند که همه این عملیات در حدود چند ثانیه انجام می شود.