پلی اکتیو

نونیل فنول اتوکسیلات


نونیل فنول اتوکسیلات چیست

نونیل فنول اتوکسیلات nonilfenol etoksilat با فرمول مولکولی C9H19C6H4(OCH2CH2)nOH و نام تجاری کنون (kenon) و یا صابون مول 10، یکی از پرکاربرد ترین سورفاکتانت های غیر یونی در شوینده ها است که همانند دیگر سورفاکتانت های غیر یونی موجود از تکرار گروه های اتوکسی به وجود می آید.

ویژگی ها

این ماده دارای فرمول مولکولی C9H19C6H4(OCH2CH2)nOH می باشد.
این مواد در حالت عادی به صورت مایعات روغنی و یا جامدات مومی شکل یافت می گردند
رنگ این محصول از بی رنگ تا نارنجی کم رنگ متغیر می باشد
NPE ها به طور شیمیایی پایدار و غیر فعال می باشند و pH ای در حدود ۵ الی ۸ دارند.
درجه ای که این مواد در آب حل می شوند با یکدیگر متفاوت است اما بیشتر آن ها در حلال های آلی به راحتی حل می گردند.