پلی اکتیو

دیسپرس کننده


دیسپرس کننده ها پلیمرهایی با زنجیرهای کوتاه می باشند که از یک سر توانایی اتصال به فیلر و پیگمنت و از سمت دیگر توانایی اتصال به پلیمر، رزین و … را دارند. این ویژگی سبب پخش شدن یکنواخت پودرها در داخل محمل می شود. در نگاه اول عملکرد دیسپرس کننده ها بسیار ساده به نظر می رسد اما بر روی خواص مهمی از جلمه ویسکوزیته، دانه بندی، پایداری در زمان انبارداری و … موثر می باشد.یسپرس کننده هیچگونه اثری روی شفافیت شید رنگ ندارد بلکه باعث براق شدن شید نیز میشود و در محیط های اسیدی و قلیایی خواص خود را محفوظ می دارد و با هر گونه آبی سازگار است.
موارد مصرف و کاربرد دیسپرس کننده: این محصول را می توان جهت دیسپرس کردن رنگ های بازیک، خمی و دیسپرس در حمام رنگرزی و یا دیسپرس کردن انواع پیگمنت ها در خمیر چاپ به کار برد.
نحوه مصرف دیسپرس کننده: این محصول را در هنگام آماده کردن محلول رنگ همراه با آب به رنگ اضافه کرده و سپس آن را به حمام رنگرزی اضافه می نمایند.
انبارداری دیسپرس کننده: شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد است و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل کرده و از قرار گرفتن دردمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری گردد. این ماده حداکثر به مدت یکسال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی نماید.
 دیسیپرس کننده ها جز مواد الزامی در نسخه رنگرزی مصرفی در رنگزاهای دیسپرس هستند. رنگرزي بطور كلي به فرآيندي اطلاق می‌گردد كه طي آن كالاي نساجي مانند الیاف، نخ، پارچه يا پوشاك توسط محلولی شامل مواد رنگزای شیمیايي، رنگ گردد. به عبارت ديگر رنگرزي فرآيندي است كه طي آن ماده ­ي رنگزا در درجه حرارت هدايت شده و زمان مشخص، در داخل منسوج نفوذ كرده و آن را رنگ مي­كند. در رنگرزي، ماده رنگزا به همه­ي مواد طبیعي يا شیمیايي كه قابلیت رنگرزي كالاي نساجي را دارند اطلاق مي­شود. رنگ كالاي رنگرزي شده نبايد به آساني در اثر شستشو و يا در برابر نور يا ساير موارد تغییر فام يا عمق يابد.