پلی اکتیو

ضدکف سیلیکونیضد کف پایه سیلیکون پلیمرهایی با شاخه اصلی سیلیکون هستند. این ضد کف ها ممکن است به صورت روغن یا امولسیون مبتنی بر آب تحویل داده شوند. ترکیب سیلیکون از یک سیلیس آبگریز پراکنده در روغن سیلیکون تشکیل شده است. برای اطمینان از پخش شدن سیلیکون، امولسیفایرها اضافه می شوند. ترکیب سیلیکون ممکن است حاوی گلیکول های سیلیکون و سایر مایعات سیلیکونی اصلاح شده باشد.این ضد کف ها دفع کننده های خوبی برای کف هستند و با ضربه زدن به سطح کف و آزاد کردن هوای فرو رفته، کف را از بین می برند.
ضد کف های مبتنی بر سیلیکون همچنین در سیستم های کف بدون آب مانند روغن خام و پالایش روغن مناسب هستند. برای برنامه های بسیار خواستار سیلیکون های فلورو مناسب هستند.

ضد کف یا آنتی فوم یا دفومر یک ماده افزودنی شیمیایی است که باعث جلوگیری از تشکیل فوم یا کف در مایعات فرآیندی صنعتی می شود. اصطلاحات ضد کف و دفومر اغلب به صورت متناوب مورد استفاده قرار می گیرند. در فرآیندهای صنعتی، کف ها مشکلات جدی را ایجاد می کنند. آنها باعث ایجاد نقص در پوشش های سطح می شوند. ضد کف ها از پر شدن کارآمد ظروف جلوگیری می کنند. انواع فرمول شیمیایی ضد کف برای جلوگیری از تشکیل کف وجود دارد.
کف به معنای “مایع حباب” نیز به عنوان یک محصول جانبی، اغلب به طور ناخواسته در تولید مواد مختلف تولید می شود. بعنوان مثال، کف مخصوصاً در فرآیندهای بیوشیمیایی یک مشکل جدی در صنایع شیمیایی است. بسیاری از مواد بیولوژیکی، به عنوان مثال پروتئین، به راحتی فوم را با بر هم زدگی و یا هوادهی ایجاد می کنند. فوم یک مشکل است زیرا جریان مایع را تغییر می دهد و انتقال اکسیژن از هوا را مسدود می کند (از این طریق از تنفس میکروبی در فرآیندهای تخمیر هوازی جلوگیری می کند). به همین دلیل، برای جلوگیری از بروز این مشکلات، مواد ضد عفونی کننده مانند روغن های سیلیکون اضافه می شوند. روش های شیمیایی کنترل کف همیشه با توجه به مشکلات (به عنوان مثال آلودگی و کاهش انتقال جرم) مد نظر نیستند چون ممکن است به ویژه در صنایع غذایی و دارویی ایجاد شود، جایی که کیفیت محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور جلوگیری از تشکیل فوم، در چنین مواردی روش های مکانیکی بیشتر از روش های شیمیایی غالب هستند.
٫ ضد کف (آنتی فوم ) بر پــایه تــرکیــبات سیلیکونی تولید و جهت استفاده در کارخانجات تولید رنگ های صنعتی .
۲٫ ضد کف (آنتی فوم) بر پایه ترکیبات سیلیکونی تولید و جهت استفاده در صنایع نساجی .
۳٫ ضد کف (آنتی فوم) مخصوص حفاری چاههای نفتی و جهت پروسه سیمان کاری دیواره چاههای نفتی موجود میباشد.
۴٫ ضد کف آنتی فوم) تخی جهت از بین بردن کف حاصله در پروسه تولید کاغذ در کارخانجات چوب و کاغد موجود میباشد .
۵٫ ضد کف (آنت فوم) بر پایه ترکیبات پلی دی متیل سیلوکسان جهت استفاده در مجتمع های نفتی و به خصوص در روند تولید و فرآوری نفت خام و مشتقات نفتی.
 با توجه به اینکه کف ایجاد شده در سطوح باعث ایجاد مشکلاتی می شود از جمله مانع استفاده از گنجایش کامل ظرف می شود. ضد کف غیر سیلیکونی با توجه به اینکه در مایع کف حل نمی شود و روی سطح آن را می پوشاند و چون این ماده بین آب و هوا قرار دارد اثر بی ثبات کننده ای ایجاد می کند و باعث ترکیدن حباب های آب و ازبین رفتن کف می شود.ضد کف غیر سیلیکونی به شکل های ترکیبی و امولسیون و پودر برای سیستم های آبی و غیرآبی ایجاد می شود که در آب های سرد به شکل امولسیون در آمده و در آبهای گرم نیز خاصیت خود را حفظ می کند.